twitter google+ facebook

Havisareal på den nordlige halvkugle

Grafikken nedenfor viser det totale havisareal på den nordlige halvkugle som funktion af dag på året. Det viste havis areal er beregnet på baggrund af iskoncentrationsdata fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF), hvor iskoncentrationer større end 15% kategoriseres som havis.

Det totale areal er summen af vinteris, polaris og det isdækkede areal, hvor OSISAF-algoritmen ikke med sikkerhed kan bestemme istypen. Estimatet på den totale havisudbredelse kan variere en anelse fra andre estimater. Det vil typisk skyldes forskelle i anvendte algoritmer og definitioner. Der arbejdes i øjeblikket på at lave et havis klimatologi datasæt, hvilket forventes at være tilgængeligt her på siden i løbet af 2013.

Arealet af al havis på den nordlige halvkugle i de seneste år. Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus 2 standardafvigelser.


Af Gorm Dybkjær
© DMI, januar 2013