twitter google+ facebook

Tidevandstabeller

Få tidevandstabellerne her

Tidspunkter og tidevandshøjder i tabellerne

Tidspunkterne for høj- og lavvande er angivet i UT (Universal Time), som er færøsk normaltid.

Tidevandshøjderne er angivet i meter i forhold til kortnul, som er laveste astronomiske tidevand. Tidevandshøjderne skal således lægges til dybden i søkortet for at give dybderne ved høj- og lavvande.

Vandstand: målinger og prognoser

Tidevandstabellerne er kun et udtryk for de variationer i vandstanden, som skyldes Månens og Solens tiltrækningskraft (astronomisk tidevand). De faktiske vandstandsvariationer er en sum af det astronomiske tidevand og de variationer, som skyldes andre faktorer såsom vind og lufttryk.

Af Mads Hviid Ribergaard
Opdateret 14. december 2018