twitter google+ facebook

Vindmølleparker

Ved brug af webløsningen ”Marine Forecast Service”, giver vi detaljerede prognoser i et brugervenligt layout for vindmølleparker. Denne service er udviklet til at opfylde behovene hos nogle af de største havmølleparker i verden, Horns Rev 2 og Rødsand 2. Webservicen kombinerer numeriske modeller, vores erfarne meteorologers kommentarer og hvis tilgængeligt, aktuelle vind- og bølgeobservationer på sitet. Prognoserne er både tilgængelige online eller kan sendes som e-mail.

Lynvarsling

Modtagelse af lynvarsel er afgørende for sikkerheden under både konstruktions- og driftsfasen af en vindmøllepark. Marine Forecast Service giver brugeren en 48 timers lynprognose, der angiver sandsynligheden for lynnedslag over området, men som naturligvis bliver vurderet og evalueret af meteorologerne på baggrund af den løbende vejrudvikling.

På anmodning advarer vi telefonisk og skriftligt senest to timer før forventet lynaktivitet over ​​vindmølleparken, så der kan blive truffet de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler.