twitter google+ facebook

Hvad kan du bruge vejrdata til?

Foto: Martin Agersted Jarl

På denne side finder du informationer om, hvordan man kan udnytte vejrdata optimalt. Hvilke vejrdata du har brug for, afhænger af hvilken branche eller virksomhed du er en del af og hvilke behov, som virksomheden har i relation til vejrafhængige aktiviteter.

Vejrdata fra DMI bruges i mange forskellige brancher og virksomheder. Vejrdata bruges for eksempel til planlægningen af den daglige drift, estimering af energipriser, placering af vindmøller, planlægning af bygge- og anlægsprojekter, grafiske præsentationer af vejret i aviser og på internettet mm.

I kategorierne nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan bruge DMIs vejrdata til:

  • Bygge- og anlægsarbejde
  • Energi
  • Nedbør
  • Landbrug og fødevarer
  • Kunst og kultur
  • Trafik og transport
  • Medier og formidling