twitter google+ facebook

Erhverv

Observationsdata beskriver de faktiske vejr- eller havforhold, der måles på målestationer. Realtime observationsdata er under 48 timer gamle. Hvis du har behov for at følge eller formidle vejrets eller havets helt aktuelle udvikling, er det realtime observationsdata, du skal bruge. Observationsdata kaldes også synopdata. Radar- og satellitdata beskriver også de faktiske netop passerede vejrforhold.

Klimadata er observationsdata, der er mere end 48 timer gamle. Klimadata beskriver, hvordan vejret har været, eller hvordan vejret normalt er. Hvis du har brug for at vide, hvordan vejret var i Karup den 14. maj 2002, eller hvordan vejret normalt arter sig i december ved Vestkysten, er det klimadata, du søger.

Prognosedata beskriver det forventede fremtidige vejr eller den forventede havtilstand. Hvis du har brug for at planlægge eksempelvis produktion eller indkøb, eller du ønsker at estimere salgsvolumen eller besøgstal i den næste uge, er det prognosedata, du skal bruge. Du finder DMI's prognoseprodukter til Erhverv på services.dmi.dk

DMI's kundegrupper

I øjeblikket leverer DMI data til bl.a.

  • Skibsfart og offshore
  • Energisektoren
  • Detailhandlen
  • Mediebranchen
  • Turisme